Opłaty za utylizację sprzętu elektrycznego w naszym sklepie

Opłaty za utylizację sprzętu elektrycznego w naszym sklepie

W trosce o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój włączamy się do systemu zbierania i utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (E&E). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do ceny każdego produktu w naszym sklepie doliczamy opłatę za utylizację, która jest przeznaczona na pokrycie kosztów zbierania, transportu i przetwarzania zużytego sprzętu.

Dlaczego pobieramy opłaty za utylizację?

  • Ochrona środowiska: Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera szkodliwe substancje, które mogą skazić środowisko naturalne, jeśli nie zostaną odpowiednio zutylizowane. Właściwa utylizacja pozwala na odzyskanie cennych surowców i zapobiega zanieczyszczeniu środowiska.
  • Spełnienie obowiązków prawnych: Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 123) producenci i dystrybutorzy sprzętu elektrycznego i elektronicznego zobowiązani są do zapewnienia zbierania i utylizacji zużytego sprzętu.
  • Promowanie recyklingu: Opłaty za utylizację zachęcają konsumentów do zwrotu zużytego sprzętu do wyznaczonych punktów zbiórki, co przyczynia się do zwiększenia ilości odzyskiwanych surowców i ogranicza ilość odpadów trafiających na składowiska.

Jak możesz zwrócić zużyty sprzęt?

Możesz zwrócić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zakupiony w naszym sklepie w następujący sposób:

  • Sklep stacjonarny: Przy zakupie nowego produktu możesz oddać nam zużyty sprzęt tego samego rodzaju i marki.
  • Punkt zbiórki E&E: Możesz oddać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki E&E. Listę punktów zbiórki znajdziesz na stronie internetowej https://www.stenarecycling.com/pl/nasze-uslugi/recykling-materialow/elektronika/.
  • Wysyłka: Możesz wysłać zużyty sprzęt do naszego sklepu na własny koszt.

Jakie produkty podlegają opłacie za utylizację?

Opłacie za utylizację podlegają wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne, które oferujemy w naszym sklepie, z wyłączeniem żarówek i baterii. Dokładną listę produktów objętych opłatą znajdziesz na naszej stronie internetowej.

Jak sprawdzić wysokość opłaty za utylizację?

Wysokość opłaty za utylizację jest podana przy każdym produkcie w naszym sklepie. Możesz również sprawdzić wysokość opłaty na naszej stronie internetowej.

Dziękujemy za zrozumienie i zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego!

Dodatkowe informacje:

Pamiętaj:

Właściwa utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest naszym wspólnym obowiązkiem.

Dodaj komentarz